American Accent Training 4th

دانلود کتاب American Accent Training ویرایش چهارم

عنوان اصلی: American Accent Training 4th
دانلود کتاب: دریافت لینک دانلود

توضیحات:
کتاب American Accent Training یکی از بهترین کتاب‌هایی است که از انتشارات بارونز در حوزه آموزش تلفظ زبان انگلیسی منتشر شده است. این مجموعه شامل فایل PDF و فایل های صوتی این کتاب است. کتاب حاضر شامل 17 فصل می‌باشد که در هر فصل به نکات تخصصی آموزش پرداخته شده است. در طول کتاب تمارینی ارائه گردیده و در پایان کتاب پاسخ این تمارین ارائه شده است. در فصول پایانی نیز یک فصل به مدرسین اختصاص یافته تا با روش‌های آموزش آشنا شوند. این مجموعه شامل 452 فایل صوتی است که تمامی کتاب را به صورت خط به خط با دو صدای مرد و زن تلفظ نموده است.
دانلود فایل های صوتی
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7