Q Skills for Success Reading and Writing - Level Intro

دانلود ویرایش دوم Q Skills for Success Reading and Writing - Level Intro

عنوان اصلی: Q Skills for Success Reading and Writing - Level Intro
دانلود کتاب: دریافت لینک دانلود

توضیحات:
ویرایش دوم سری کتاب های Q Skills for Success : Reading and Writing از مجموعه کتاب هایی است که برای تقویت مهارت خواندن و نوشتن مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه از سوی انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده که شامل چهار سطح می باشد. هر یک از سطوح این مجموعه شامل 10 درس می باشد که هر یک از دروس به یکی از مباحث اصلی آموزش زبان پرداخته است.
این دانلود شامل کتاب زبان آموز و فایل های صوتی می باشد
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7