اپلیکیشن ترجمه متن Fast24
اپلیکیشن ترجمه متن
از:
به:
متن:
 
Fast24.ir
کاربر گرامی، شما در حال استفاده از نسخه قدیمی اپ مترجم Fast24 هستید. لطفا نسبت به بروز رسانی اپ از طریق یکی از لینک های زیر اقدام کنید. * در صورتی که برای بروز رسانی مشکلی داشتید، ابتدا نسخه فعلی را حذف و سپس نسخه جدید را نصب کنید.
Catching up with a Friend

Speak with David

Speak with Edward
20176973325con3.mp3
Listen to full conversation
David: I was on the phone for an hour.
Edward: Who were you talking to for an hour?
David: Sam, an old friend from college.
Edward: When is the last time you talked to him?
David: At college graduation!
Edward: Wow! That was 30 years ago!
David: We had a lot of catching up to do.