جنسیت در اسم

جنسیت در اسم

تاریخ نگارش: 1397/2/19 - 17363 بازدید
همانطور که می‌دانید اسم در زبان فارسی جنسیت ندارد، ولی در زبان انگلیسی تعدادی از این اسامی جنسیت دارند. در این مقاله با جنسیت در اسم در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

جنسیت در اسم (Gender)
در بسیاری از زبان ها ویژگی جنسیت (مذکر, مونث, خنثی) در کلمات از روی نشانه های دستوری یعنی پسوند ها و پیشوند های خاصی مشخص می‌شود.
زبان های سانسکریت، لاتین، یونانی، فرانسه، هندی، اردو آلمانی و تعداد دیگری از زبان های متداول دنیا کم و بیش از این خصوصیت دستوری برخوردارند.
در نتیجه یادگیری خصوصیت جنسیت اسامی در این زبان ها برای زبان آموزان زبان آموزان خارجی کار ساده‌ای نیست ولی در زبان انگلیسی جنسیت یک ویژگی به حساب نمی آید چرا که تقریباً تمام اسامی که بر جنسیت نر دلالت می‌کند مذکر و تمام اسامی که بر جنس ماده دلالت می‌کند مونث و بقیه خنثی دانسته می‌شود و برای آنها نشانه هایی خاص دستوری به کار برده نمی‌شود.
با وجود این اسم در زبان انگلیسی از حیث جنسیت به چهار طبقه عمده تقسیم می‌شود که به ترتیب عبارتند از :

۱-Masculine Noun  ( اسم مذکر)
۲-Feminine Noun   (اسم مونث)
۳-common Noun   (اسم مشترک)
۴-Neuter Noun   ( اسم خنثی)

نشانه های جنسیت در زبان انگلیسی
در زبان انگلیسی به سه روش زیر ویژگی جنسیت در اسامی زبان انگلیسی مشخص می‌شود:
  • معنی کلمات، بدین معنا که برای جانداران مونث اسامی ماده برای جانداران مذکر اسامی دیگری به کار می رود، که به ترتیب دلالت بر ویژگی مادین و نرین می‌نمایند.
  • همراه شدن کلمه دیگری با اسم که دلالت بر جنسیت مذکر یا مونث بنماید. این کلمه ممکن است قبل یا بعد از اسم مورد نظر افزوده شود.
  • افزودن پسوند ess به آخر اسامی مذکر.
جنسیت-در-اسم

مثال ۱ : اسامی که مذکر و مونث آنها با واژه های متفاوت بیان می‌شوند.


جنسیت-در-اسم

مثال ۲ : اسامی که جنسیت آنها به واژه آنها افزوده می‌شود.


جنسیت-در-اسم

مثال ۳ : اسامی مونث مختوم به ess بدون تغییر صورت املایی پایه.


جنسیت-در-اسم

مثال ۴ : اسامی مونث مختوم به ess همراه با حذف مصوت هجای آخر پایه.


جنسیت-در-اسم

مثال ۵ : اسامی مونث مختوم به ess با تغییرات گوناگون پایه مذکر.


جنسیت-در-اسم

مثال ۶ : بعضی از اسامی نیز با دگرگونی‌های خاص و بی‌ قاعده از شکل مذکر به مونث تغییر می‌یابند.
مانند:
bridegroom  داماد  bride   عروس
widower   بیوه مرد  widow   بیوه زن

مثال ۷ : اسامی که از زبان‌های دیگر وارد زبان انگلیسی شده‌اند صورت اصیل خود را دارند و به همان شکل در زبان انگلیسی رواج یافته‌اند. در این مثال صورت اسامی مذکر و مونث خارجی متداول آورده شده است.

جنسیت-در-اسم

مثال ۸ : اسامی مشترک:
اسامی مشترک آنهایی هستند که بر هر دو نوع جنسیت مونث و مذکر دلالت دارند و به عبارت دیگر صورت مونث یا مذکر خاصی ندارند و هر دو مفهوم را نسبت به موردی که به کار برده می‌شود، ارائه می نمایند. مانند:
Parent   والدین
Relation   خویشاوند
Friend   دوست
Cousin  عمو زاده، عمه زاده، دایی زاده، خاله زاده
Bird   مرغ
Fowl   مرغ یا خروس
Child   بچه
Baby   بچه
Servant   خدمتکار
Person   شخص
Pupil   شاگرد
Orphan   یتیم
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7