واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

تاریخ نگارش: 1397/2/13 - 10293 بازدید
برخی از واژه ها در زبان انگلیسی خیلی شبیه به هم هستند. این شباهت اغلب اوقات زبان آموزانی که برای آزمون آیلتس و آزمون های دیگر آماده می شوند را به اشتباه می اندازد. واژه هایی که در ادامه لیست شده است طبق آمار، بیشترین غلط املایی و تلفظی را در اسپیکینگ، رایتینگ و لیسنینگ آزمون آیلتس دارند و در اغلب موارد زبان آموزان این واژه ها را با هم اشتباه می گیرند.
 • desert  بیابان
 • dessert  دسر
 • except   به جز
 • accept   پذیرفتن
 • die   مردن
 • dye رنگ کردن
 • affect تاثیر گذاشتن
 • effect  اثر
 • allowed  اجازه گرفته
 • aloud  با صدای بلند
 • altar  محراب
 • alter  تغییر کردن، دادن
 • bare  برهنه
 • bear  تحمل کردن
 • coarse  نامطبوع
 • course  دوره
 • currant  کشمش
 • current  کنونی
 • council  شورا
 • counsel  مشورت
 • conceal  پنهان
 • dual  دوگانه
 • duel  جنگ تن به تن
 • flaunt  خودنمایی
 • flout  تمسخر
 • formally  به طور رسمي
 • formerly  سابق
 • quiet  آرام
 • quite  کامل
 • quit  رها كردن-ترك كردن
 • lightening  سبک(سبكتر) كردن -درخشيدن
 • lightning  آذرخش-برق زدن
 • loose  شل
 • lose  از دست دادن
 • sail  بادبان
 • sale  فروش
 • sew  دوختن
 • sow  بذرپاشی
 • see  ماضي –  saw ارّه
 • pain  درد
 • pane  جام
 • peace  آرامش
 • piece  تکه
 • personal  شخصی
 • personnel  کارکنان
 • stationary  ساکن
 • stationery  نوشت افزار
 • waist  کمر
 • waste  تلفکردن 
 • weather  شرايط جوي-آب و هوا
 • whether  آیا / چه
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7