کاربردهای ضمیر it در زبان انگلیسی

کاربردهای ضمیر it در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/1/23 - 11079 بازدید
همانطور که می دانید ضمیر it معمولاً به اشیا اطلاق می‌شود و برای اشخاص به کار برده نمی‌شود، ولی ضمیر it کاربردهای دیگری هم دارد. در این آموزش با تمامی حالت های کاربرد ضمیر it  آشنا خواهیم شد.

کاربرد ضمیر it :
۱- ضمیر it معمولاً به اشیا اطلاق می‌شود و برای اشخاص به کار برده نمی‌شود ولی اغلب برای مشخص نمودن افراد ناشناس به کار میرود.
برای این منظور فقط یک مرتبه به کار برده شده و دیگر تکرار نمی‌گردد و به جای آن از he و یا she استفاده می‌کنند.
Someone was moving stealthily about the room; it was a burglar.
As we watched, he went to the safe and tried to open it.
 کسی که مخفیانه در اطراف اتاق حرکت می‌کرد، او دزد بود، همچنان که ما مراقب بودیم، او به طرف گاوصندوق رفت و سعی کرد آن را باز کند.

۲- یکی دیگر از کاربرد ضمیر it این است که به عنوان فاعل در عبارات مربوط به وضع هوا به کار برده می‌شود :
It is raining / snowing / freezing
باران می بارد/ برف می بارد/ یخ می‎بندد.
It was a bitterly cold night and at ten o’clock it began to blow a gale.
 شب به غایت سرد بود و ساعت ۱۰ تندبادی شروع به وزیدن نمود.

۳- it با عبارات مربوط به ساعت و زمان به کاربرد می‌شود :
It is half past two.
ساعت ۲٫۳۰ است.

۴- it با عبارات مربوط به فاصله هم به کار برده می‌شود :
It is fifteen miles to London.
تا لندن ۱۵ مایل است.

۵- برای تاکید اسم یا ضمیر نیز از  it استفاده می‌کنند :
It was his mother, not his father, who said that.
مادر او بود، نه پدرش، که این حرف را زد .

۶- it می تواند جانشین یک جمله باشد :
You saved my life; I shall never forget it.
شما زندگی مرا نجات دادید من هیچ وقت آن را فراموش نخواهم کرد.
ولی این نوع کاربرد it بعد از افعال زیر عملی نیست و it بعد از آن ها حذف می شود.
Know, remember, try, tell, forget
We are having a holiday tomorrow. Yes I know. (not , I know it)
 ما فردا تعطیل هستیم بله بله می‌دانم.

۷- It به جای اسم خنثی به کار برده می‌شود :
That is your book, it is a good one.
آن کتاب شماست، کتاب خوبی است.

۸- به طور کلی برای اسم حیوانات به کار می رود مگر اینکه نوع آن را نخواهید تعیین کنید .
It is my dog.
آن سگ من است.
اگر بخواهند جنس آن را دقیقاً تعیین کنند ضمیر he یا she را به جای it یا اسمی که جنسیت آن را تعیین کند به کار می‌برند مانند :
She is a fine mare.
آن یک مادیان زیبا است.

۹- It برای اشاره به کودکان و اطفال کم سن و سال به کار برده میشود.
It is a fine child.
او بچه زیبایی است.

۱۰- it به عنوان فاعل معرفی کننده به کار می رود و در این صورت فایل حقیقی بعد از آن ذکر میشود :
It is certain that we shall have rain (that we shall have rain is certain)

۱۱- اشخاصی که انگلیسی فصیح صحبت می‌کنند هیچ وقت دوست ندارند جمله را با مصدر و یا وجه وصفی شروع کنند بلکه به جای آن دو عبارت ترجیح می‌دهند جمله را با it آغاز کرده و عبارت مصدری یا وجه وصفی را بعدا و در آخر جمله ذکر کنند. مثلا این جمله در زبان انگلیسی جمله فصیحی به حساب نمی‌آید :
To refuse hia request is impossible.
رد کردن تقاضای او غیر ممکن است.
و به جای آن ترجیح می‌دهند از الگوی زیر استفاده نمایند :
It is impossible to refuse his request.
این جمله :
Saying so is not worthwhile.
اینطور حرف زدن به زحمتش نمی ارزد.
بهتر است چنین نوشته شود :
It is not worthwhile saying so.

۱۲- it برای افعال غیر شخصی در حکم فاعل است.
It seems. It appears.

۱۳- it در ابتدای جمله جایگزین مصدر یا عبارت مصدری می‌شود، نظیر تغییری که در جمله های زیر مشاهده می کنید :
“To be early is necessary”
“It is necessary to be early”
It را قبل از فعل جایگزین عبارت مصدری نموده و عبارت مصدری را به آخر جمله منتقل کرده ایم همچنین به جای :
To swim in a rough sea is difficult.
“شنا کردن در دریای متلاطم مشکل است”
می توانیم از ساخت جمله زیر استفاده نماییم :
“It is difficult to swim in a rough sea”
کاربرد it در آغاز جمله از کاربرد عبارت مصدری یا وجه وصفی نسبتاً متداول تر است.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7