کاربردهای ضمیر it در زبان انگلیسی

کاربردهای ضمیر it در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/1/23 - 9359 بازدید
همانطور که می دانید ضمیر it معمولاً به اشیا اطلاق می‌شود و برای اشخاص به کار برده نمی‌شود، ولی ضمیر it کاربردهای دیگری هم دارد. در این آموزش با تمامی حالت های کاربرد ضمیر it  آشنا خواهیم شد.

کاربرد ضمیر it :
۱- ضمیر it معمولاً به اشیا اطلاق می‌شود و برای اشخاص به کار برده نمی‌شود ولی اغلب برای مشخص نمودن افراد ناشناس به کار میرود.
برای این منظور فقط یک مرتبه به کار برده شده و دیگر تکرار نمی‌گردد و به جای آن از he و یا she استفاده می‌کنند.
Someone was moving stealthily about the room; it was a burglar.
As we watched, he went to the safe and tried to open it.
 کسی که مخفیانه در اطراف اتاق حرکت می‌کرد، او دزد بود، همچنان که ما مراقب بودیم، او به طرف گاوصندوق رفت و سعی کرد آن را باز کند.

۲- یکی دیگر از کاربرد ضمیر it این است که به عنوان فاعل در عبارات مربوط به وضع هوا به کار برده می‌شود :
It is raining / snowing / freezing
باران می بارد/ برف می بارد/ یخ می‎بندد.
It was a bitterly cold night and at ten o’clock it began to blow a gale.
 شب به غایت سرد بود و ساعت ۱۰ تندبادی شروع به وزیدن نمود.

۳- it با عبارات مربوط به ساعت و زمان به کاربرد می‌شود :
It is half past two.
ساعت ۲٫۳۰ است.

۴- it با عبارات مربوط به فاصله هم به کار برده می‌شود :
It is fifteen miles to London.
تا لندن ۱۵ مایل است.

۵- برای تاکید اسم یا ضمیر نیز از  it استفاده می‌کنند :
It was his mother, not his father, who said that.
مادر او بود، نه پدرش، که این حرف را زد .

۶- it می تواند جانشین یک جمله باشد :
You saved my life; I shall never forget it.
شما زندگی مرا نجات دادید من هیچ وقت آن را فراموش نخواهم کرد.
ولی این نوع کاربرد it بعد از افعال زیر عملی نیست و it بعد از آن ها حذف می شود.
Know, remember, try, tell, forget
We are having a holiday tomorrow. Yes I know. (not , I know it)
 ما فردا تعطیل هستیم بله بله می‌دانم.

۷- It به جای اسم خنثی به کار برده می‌شود :
That is your book, it is a good one.
آن کتاب شماست، کتاب خوبی است.

۸- به طور کلی برای اسم حیوانات به کار می رود مگر اینکه نوع آن را نخواهید تعیین کنید .
It is my dog.
آن سگ من است.
اگر بخواهند جنس آن را دقیقاً تعیین کنند ضمیر he یا she را به جای it یا اسمی که جنسیت آن را تعیین کند به کار می‌برند مانند :
She is a fine mare.
آن یک مادیان زیبا است.

۹- It برای اشاره به کودکان و اطفال کم سن و سال به کار برده میشود.
It is a fine child.
او بچه زیبایی است.

۱۰- it به عنوان فاعل معرفی کننده به کار می رود و در این صورت فایل حقیقی بعد از آن ذکر میشود :
It is certain that we shall have rain (that we shall have rain is certain)

۱۱- اشخاصی که انگلیسی فصیح صحبت می‌کنند هیچ وقت دوست ندارند جمله را با مصدر و یا وجه وصفی شروع کنند بلکه به جای آن دو عبارت ترجیح می‌دهند جمله را با it آغاز کرده و عبارت مصدری یا وجه وصفی را بعدا و در آخر جمله ذکر کنند. مثلا این جمله در زبان انگلیسی جمله فصیحی به حساب نمی‌آید :
To refuse hia request is impossible.
رد کردن تقاضای او غیر ممکن است.
و به جای آن ترجیح می‌دهند از الگوی زیر استفاده نمایند :
It is impossible to refuse his request.
این جمله :
Saying so is not worthwhile.
اینطور حرف زدن به زحمتش نمی ارزد.
بهتر است چنین نوشته شود :
It is not worthwhile saying so.

۱۲- it برای افعال غیر شخصی در حکم فاعل است.
It seems. It appears.

۱۳- it در ابتدای جمله جایگزین مصدر یا عبارت مصدری می‌شود، نظیر تغییری که در جمله های زیر مشاهده می کنید :
“To be early is necessary”
“It is necessary to be early”
It را قبل از فعل جایگزین عبارت مصدری نموده و عبارت مصدری را به آخر جمله منتقل کرده ایم همچنین به جای :
To swim in a rough sea is difficult.
“شنا کردن در دریای متلاطم مشکل است”
می توانیم از ساخت جمله زیر استفاده نماییم :
“It is difficult to swim in a rough sea”
کاربرد it در آغاز جمله از کاربرد عبارت مصدری یا وجه وصفی نسبتاً متداول تر است.

FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7