اصطلاحات رایج مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/12/10 - 23846 بازدید
در این مقاله 100 کلمه یا عبارت رایج در مدرسه و دانشگاه لیست شده است. معنی فارسی هر کلمه نیز در اختیار شما قرار گرفته است.
انگلیسی

فارسی

school

مدرسه

nursery school / kindergarten

مهدکودک

primary school

مدرسه ابتدایی

secondary school

دبیرستان

state school

مدرسه دولتی، مدرسه عمومی

private school / independent school

مدرسه خصوصی

boarding school

مدرسه شبانه روزی

sixth-form college

کالج مقدماتی

technical college

کالج فنی

vocational college

دانشکده فنی و حرفه ای

art college

کالج هنر

teacher training college

دانشکده تربیت معلم

university

دانشگاه

مدرسه

classroom

کلاس درس

desk

میز

blackboard

تخته سیاه

whiteboard

تخته سفید

chalk

گچ

marker pen / marker

ماژیک

pen

خودکار

pencil

مداد

exercise book

دفتر مشق / دفتر

lesson

درس

homework

تکلیف منزل

test

امتحان

term

نیم سال / ترم

half term

نیم ترم / میان ترم

class

کلاس

reading

خواندنی

writing

نوشتنی

arithmetic

حسابان

spelling

املا / هجی کردن

to teach

درس دادن

headmaster / headmistress

مدیر مدرسه

teacher

معلم

pupil

دانش آموز

head boy / head girl

مبصر

perfect

نمره کامل

register

نام نویسی

assembly

انجمن

break

زنگ تفریح

school holidays

روزهای تعطیل

school meals

غذای مدرسه

بخش های مدرسه

computer room

اتاق کامیپوتر

cloakroom

اتاق نگهداری لباس

changing room

رخت کن

gym (gymnasium)

سالن ورزش

playground

محوطه بازی

library

کتابخانه

lecture hall

سالن سخنرانی

laboratory (lab)

آزمایشگاه

hall of residence

خوابگاه

locker

قفسه

playing field

زمین بازی

دانشگاه

professor

استاد

lecturer

مدرس / سخنران

researcher

محقق

research

تحقیق

undergraduate

تحصیلات تا کارشناسی

graduate

فارغ التحصیلی

post-graduate / post-graduate student

تحصیلات تکمیلی

Masters student

دانشجوی ارشد

PhD student

دانشجوی دکترا

Bachelor’s degree

مدرک کارشناسی

degree

مدرک

thesis

پایان نامه

dissertation

رساله

lecture

ارائه، سخنرانی

debate

مباحثه

higher education

تحصیلات عالی

semester

ترم

student loan

وام دانشجویی

student union

انجمن دانشجویی

tuition fees

شهریه

university campus

محوطه دانشگاه

واژه های مرتبط دیگر

exam (examination)

امتحان

to sit an exam

شرکت در امتحان

essay / paper

مقاله

to fail an exam

رد شدن در امتحان

to pass an exam

قبول شدن امتحان

to study

درس خواندن

to learn

یاد گرفتن

to revise

تجدید نظر کردن

student

دانشجو، دانش آموز

curriculum

برنامه آموزشی

course

واحد، درس

subject

رشته تحصیلی

grade / mark

نمره

exam results

نتایج امتحانات

qualification

صلاحیت

certificate

مدرک

attendance

حضور در کلاس

calculator

ماشین حساب

projector

پروژکتور

textbook

کتاب درسی

question

سوال

answer

جواب

mistake / error

اشتباه، خطا

right / correct

درست، صحیح

wrong

غلط
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7