زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/8/27 - 11288 بازدید

از زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous) برای نشان دادن یک کار یا عمل که تا به امروز طول کشیده یا تقریبا تا به امروز طول کشیده و بر روی حال تاثیر گذاشته استفاده می شود. این زمان بر روی روند کار یا عمل تاکید می کند.

کاربردها

  • تاکید بر روی طول کشیدن یک عمل یا کار (بدون توجه به نتیجه). به مثال زیر توجه کنید:

Aaron has been repairing cars since he was sixteen years old. (آرون از وقتی شش ساله بوده ماشین تعمیر می کرده.)

  • فعالیتی که از زمانی مشخص در گذشته تا حال طول کشیده و احتمالا در آینده هم ادامه پیدا می کند. به مثال زیر توجه کنید:

He has been working in this garage for ten years. (در 15 سال است که در این گاراژ کار می کند.)

  • عمل کامل شده ای که بر روی حال تاثیر می گذارد.

As he has been changing tyres all morning, his clothes are dirty now. (به خاطر اینکه او تمام صبح را مشغول عوض کردن لاستیک ها بوده لباس هایش حالا کثیف هستند.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان حال کامل استمراری نیاز به فعل کمکی have، قسمت سوم فعل be (been) و فعل اصلی به صورت استمراری (همراه -ing) دارید. جدول زیر نحوه استفاده از این زمان را نشان می دهد:


جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I/you/we/they

I have been speaking

I have not been speaking

Have I been speaking?

he/she/it

he has been speaking

he has not been speaking

Has he been speaking?

استثناها در اضافه کردن -ing
  • در صورتی که فعل به –eختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

  • برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelling (British)

traveling (American)

  • در افعالی که به –ie ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند –ie به –y تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying

 

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال کامل استمراری را نشان می دهد:

شکل بلند شکل کوتاه مثال
have …’ve they’ve
have not …’ve not/… haven’t I’ve not/I haven’t
has …’s she’s
has not …’s not/… hasn’t he’s not/he hasn’t

 

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

They’ve not played football.

(The girls’ve not played football.)

البته امکان کوتاه کردن has بعد از کلمات دیگر نیز وجود دارد. (تا زمانی که خود کلمه به –s ختم نشود.) به مثال زیر توجه کنید:

He’s/The boy’s played football.

(but not: James’s played football.)

FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7