نحوه صحیح پرسش و اعلام ساعت

نحوه صحیح پرسش و اعلام ساعت

تاریخ نگارش: 1396/2/23 - 12290 بازدید
پرسيدن ساعت
 • What time is it?
 • What's the time, please?
 • Can you tell me the time, please?

بيان ساعت
راههای مختلفی برای بيان ساعت وجود دارد:
 1. استفاده از past و to
  نحوه-صحیح-پرسش-و-اعلام-ساعت

  وقتي عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 5، 10، 15، 20 و ... قرار نمی‌گيرد (مثلاً 12، 24 و ...) در اينصورت از minutes استفاده می‌شود:
  نحوه-صحیح-پرسش-و-اعلام-ساعت

 2. استفاده از ساختار hour minutes:
  • It's 7.30 (seven thirty)
  • It's 5.25 (five twenty-five)
  • It's 2.42 (two fourty-two)
  • It's 9.53 (nine fifty-three)
 3. استفاده از o'clock
  وقتي ساعت کامل می‌شود (عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 12 قرار می‌گيرد)، از o'clock استفاده می‌شود:
  نحوه-صحیح-پرسش-و-اعلام-ساعت

 4. استفاده از a.m. و p.m.
  وقتي بخواهيم روز يا شب را مشخص کنيم از a.m. (قبل از ظهر) و p.m. (بعد از ظهر) استفاده می‌کنيم:
  نحوه-صحیح-پرسش-و-اعلام-ساعت

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7