آموزش گرامر انگلیسی: زمان حال استمراری

آموزش گرامر انگلیسی: زمان حال استمراری

تاریخ نگارش: 1395/12/8 - 11398 بازدید
ساختار
آموزش-گرامر-انگلیسی-زمان-حال-استمراری

کاربرد
 1. براي بيان عملی که هم‌اکنون جريان دارد:
  She is watching the TV.
  He is working at the moment.
 2. برای بيان عملی يا موقعيتی که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:
  I'm reading an exciting book.
  He is learning Arabic.

  (توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)
 3. برای بيان قراری تعيين شده در آينده:
  I am meeting him at the park.

 4. برای بيان كار يا شرايطی موقتی:
  I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.

  در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم يک بهترش را پيدا کنم
نكاتی در مورد هجی (افعال ing دار)
 1. افعالی که به يک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:
  come, coming take, taking write, writing
  ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، اين قاعده صدق نمی‌کند:
  agree, agreeing see, seeing
 2. در افعال يک بخشی (يک هجايی) که دارای يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:
  running, stopping, getting
  ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد، تکرار نمی‌شود:
  showing, enjoying
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7