قانون سوم: یادگیری گرامر و کلمات

قانون سوم: یادگیری گرامر و کلمات

تاریخ نگارش: 1395/12/4 - 10679 بازدید
اسرار مکالمه آسان به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر
قانون سوم: کلمات و گرامر را در متن یاد بگیرید
گرامر را مطالعه نکنید.
اگر میخواهید که در یک زبان روان شوید بایستی تلاش کنید آن زبان را بدون مطالعه گرامر یاد بگیرید.
مطالعه گرامر فقط شما را کند کرده و گیج خواهد نمود. شما هنگام ساختن جملات به جای اینکه به طور طبیعی یک جمله را همانند یک بومی بیان کنید، در مورد قوانین گرامری فکر خواهید نمود. به خاطر داشته باشید که فقط یک عده اندکی از صحبت کنندگان به یک زبان بیشتر از 20% از تمامی قوانین گرامری را میدانند.

سوال: چگونه گرامر یاد بگیرم.
گرامر باید به صورت جزئی و خرد در طول دروس در متن گنجانده شده باشد که شما  تنها با شنیدن زیاد و تکرار بالای جملات به طور نا خود آگاه با آنها آشنا شده باشید که بعد از یک نگاه اجمالی به بخش گرامر،  به راحتی آن را درک  کنید.FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7