صفاتی که در زبان انگلیسی کاربرد معکوس دارند

صفاتی که در زبان انگلیسی کاربرد معکوس دارند

تاریخ نگارش: 1398/11/26 - 10376 بازدید
معمولا پیشوند in و پسوند less صفات زبان انگلیسی را منفی می کنند. اما همه صفات از این قاعده پیروی نمی کنند. برای یادگیری صفات بی قاعده زبان انگلیسی و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی جهت استفاده از آن ها با ما همراه باشید.

Invaluable
پیشوند in و پسوند less معمولاً معنی صفات زبان انگلیسی را منفی می کنند. مانند in define (نامشخص، نامعلوم) یاmeaningless (بی معنی).

اما تعدادی از صفات زبان انگلیسی تابع این قاعده نیستند. یکی از آن ها invaluable است. معنی این واژه ”بی ارزش یا بی فایده” نیست بلکه برخلاف انتظار، معنی آن ”ارزشمند و مفید” است:
Your advice has been invaluable to us.
توصیه شما برای ما بسیار ارزشمند بوده است.

اگر بخواهیم معنی valuable را منفی کنیم باید از پسوند less استفاده کنیم. بنابراین valueless به معنی “بی ارزش یا بی فایده” است:
Such attitudes are really valueless.
این نوع نگرش ها واقعاً بی ارزش هستند.

صفات به ظاهر منفی و مثبت inflammable و flammable هر دو به معنی "آتش زا و قابل اشتعال" هستند.
صفت non-flammable معنای متضاد صفات اخیر را دارد:
مواد غیر قابل اشتعال: non-flammable materials

صفات innumerable و numberless اشاره به تعداد بی شمار و بسیار بالای چیزی دارد.
صفت priceless در زبان انگلیسی برای اشیای نفیس، ذی قیمت و نادر یا بی همتا مثل تابلو های نقاشی، جواهر و مانند آن به کار می رود یا اشیایی که اگر از بین بروند جای آن ها را هرگز نمی توان با چیزی پر کرد:
Priceless antiques and paintings were destroyed in the fire.
تابلوهای نقاشی و عتیقه های با ارزشی در آتش سوزی از بین رفتند.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7