به دست آوردن در زبان انگلیسی

به دست آوردن در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/10/28 - 9318 بازدید
در زبان انگلیسی واژه های مختلفی به معنای به دست آوردن مورد استفاده قرار می گیرند. در این پست قصد داریم این واژه ها را به شما معرفی کنیم و نحوه استفاده و کاربرد هر یک را در زبان انگلیسی به شما بیاموزیم.
فعل زبان انگلیسی obtain رسمی است و در زبان گفتاری یا در نامه های شخصی غالباً غیر طبیعی به نظر می رسد:
Where can I obtain a list of restaurants?
از کجا می توانم یک فهرست از رستوران تهیه کنم؟

Fresh fruit and vegetables were especially difficult to obtain.
میوه و سبزی جات تازه خیلی سخت یافت می شد.

فعل get در معنای "به دست آوردن" در گفتار و نوشتار غیر رسمی زبان انگلیسی بسیار معمول است؛ هر چند برخی افراد می گویند باید از استعمال مکرر این فعل اجتناب نمود:
Where did you get that painting?
آن نقاشی (تابلو) را از کجا خریدی؟

He gets about $200 a week at the textile mill.
او در کارخانه ی نساجی کار می کند و هفته ای حدود دویست دلار درآمد دارد.

عبارتget hold of را نیز می توان در موقعیت های غیر رسمی زبان انگلیسی به معنای "به دست آوردن اشیا یا اطلاعات" به کاربرد، به خصوص وقتی دستیابی به آن ها به آسانی ممکن نباشد:
I need to get hold of a powerful computer.
باید یک کامپیوتر پر قدرت گیر بیاورم / پیدا کنم.

At last I managed to get hold of her address.
بالاخره موفق شدم آدرسش را گیر بیاورم.

فعل find out را در مورد اطلاعات به کار می بریم:
I need to find out where my classes are.
باید ببینم کلاس هایم کجاست.

فعل achieve را زمانی در زبان انگلیسی به کار می بریم که درنتیجه ی تلاش های شخصی خود به موقعیت بهتری دست می یابیم:
We are working to achieve better results / independence.
ما تلاش می کنیم تا به نتایج بهتری / استقلال دست پیدا کنیم.

Regular exercise helps people achieve better health.
ورزش منظم در کسب سلامتی به افراد کمک می کند.

فعل receive را زمانی در موقعیت های رسمی زبان انگلیسی به کار می بریم که چیزی را به طور طبیعی به دست می آوریم یا آن را به ما می دهند:
The charity receives most of its money through private donations.
مؤسسه ی خیریه بیشتر پول خود را از طریق کمک های شخصی کسب می نماید.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7