نژاد و ملیت به زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

نژاد و ملیت به زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

تاریخ نگارش: 1398/10/14 - 9805 بازدید
نژاد و ملیت به زبان انگلیسی با واژه Race بیان می شود. در واقع این واژه به هر گروه بسیار بزرگی از انسان ها اطلاق می شود که به لحاظ رنگ چهره یا دیگر خصوصیات فیزیکی یکسان باشند. این واژه هم معنی هایی نیز در زبان انگلیسی دارد که در این مقاله با آن ها آشنا خواهید شد.
different races and nationalities
نژادها و ملیت های گوناگون

کلمه ی nation به هر گروهی از انسان ها اطلاق می شود که تاریخ، فرهنگ و گاه زبان مشترک دارند و اغلب در یک منطقه یا یک کشور مستقل زندگی می کنند:
The African nations
ملت های آفریقایی

The Indian nations of North American
اقوام بومی / سرخ پوستان آمریکایی شمالی

کلمه ی people هم می تواند در زبان انگلیسی به انسان هایی که از یک نژاد هستند اطلاق شود و هم به مردمی که به یک ملیّت خاص تعلق دارند. در هر حال، کلمه ی people در این معنی اسمی قابل شمارش است و استعمال آن در بعضی بافت ها از کلمه ی race قابل قبول تر است:
the peoples of Asia
ملت های آسیا

The native peoples of Siberia
اقوام بومی سیبری

The Jewish people
مردم یهود (یهودیان)
در زبان انگلیسی کلمه ی state یا بر کشوری دلالت می کند که به لحاظ سیاسی مستقل است یا بر هر یک از ایالات یک کشور مستقل که به لحاظ سیاسی با ایالت دیگر تفاوت داشته باشد:
European union member states
کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا

The state of California
ایالت کالیفرنیا

یک state ممکن است مردم نژادها یا ملیت های مختلفی را در بر بگیرد. همچنین کلمه ی tribe در زبان انگلیسی به هر گروه اجتماعی اطلاق می شود که کوچک تر از ملت باشد و افراد آن دارای آداب و رسوم و گاه زبان مشترک باشند و همگی طبق شیوه ی قدیمی یا سنتی خاصی باهم زندگی کنند:
The tribes living in the Amazon region
قبیله هایی که در منطقه ی آمازون زندگی می کنند
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7