انواع جاده به زبان انگلیسی

انواع جاده به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/9/23 - 10480 بازدید
انواع جاده به زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شوند. در این مقاله به بررسی کلمات زبان انگلیسی با معنای خیابان و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم.
Road واژه ی عامی است که باید "راه یا جاده" ترجمه شود و معمولاً شهرها و روستاها رابه یکدیگر متصل می کند:
This is a road map of Ireland.
این نقشه ی راه های ایرلند است.

کلمه ی street به معنای "خیابان" عام ترین کلمه زبان انگلیسی، برای راهی در درون شهرها است که در یک یا دو طرف آن ساختمان قرار دارد:
The bank is just across the street.
بانک درست آن طرف خیابان است.

92nd street
خیابان 92 (نود و دوم)

در زبان انگلیسی بریتانیایی هر چند به راههای خارج از شهر street نمی گویند، اما به خیابان های داخل شهر کلمه ی road را اطلاق می شود:
خیابان مِیپِل: Maple Road

Avenue معمولاً خیابان عریضی است که در هر طرف آن ردیفی از درخت باشد. در شهرهای قدیمی تر آمریکا، street به عنوان خیابان فرعی ، اغلب avenue را به عنوان خیابان اصلی قطع می کند:
The old theatre is located at 53rd St and 5th Ave.
تئاتر قدیمی شهر در تقاطع خیابان های 5 و 53 واقع شده است.

در زبان انگلیسی آمریکایی highway به دو معنی به کار می رود؛ یکی به معنی "راه" که با road هم معنا است:
The police arrested him for obstructing the highway.
پلیس او را به علت مسدود کردن راه / جاده توقیف کرد.

و معنی دیگر آن "بزرگراه" است:
My new car gets 53 miles per gallon in the city and 58 miles on the highway.
مصرف ماشین تازه ی من در شهر یک گالن در هر 53 مایل و در بزرگراه یک گالن در هر 58 مایل است.

کلمه ی lane برای کوره راه های خارج از شهر به کار می رود:
We drove along a muddy lane to reach the farmhouse.
ما با ماشین از کوره راه گل آلودی گذشتیم تا به خانه ی کشاورز رسیدیم.

Lane در زبان انگلیسی به کوچه نیزاطلاق می شود:
The quickest way is through the back lanes behind the bus station.
نزدیک ترین راه آنجا، از میان کوچه پس کوچه های پشت ایستگاه اتوبوس است.

Expressway که باید آن را "بزرگراه" ترجمه کرد به راه هایی گفته می شود که تعداد تقاطع یا چراغ های راهنمایی در آن ها معدود است.

Freeway که باید آن را "آزادراه یا اتوبان" ترجمه کرد به راه هایی گفته می شود که معمولاً هیچ تقاطع یا چراغ راهنمایی ندارند.
معادل کلمات expressway ، freeway و highway در انگلیسی بریتانیایی motorway است.
در نام گذاری خیابان ها بیش از همه از کلمات road،street و avenue استفاده می کنند. این کلمات را در نوشتار زبان انگلیسی اغلب به صورت مخفف های Rd.، St. و Ave. نشان می دهند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7