"علاوه بر این" در زبان انگلیسی

"علاوه بر این" در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/9/9 - 8816 بازدید
در زبان انگلیسی واژگان مختلفی وجود دارند که به معنای "به علاوه" یا "علاوه بر این" مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به نوع مکالمه زبان انگلیسی یا نوع نوشته رسمی یا غیر رسمی از این واژه ها استفاده می کنیم. از میان سه قید زبان انگلیسی moreover، also، besides و that، قید moreover از همه رسمی تر است و در محاوره به کار نمی رود، البته این قید گاهی در گزارش های خبری به چشم می خورد: Local people would like a new road. Moreover, there are good economic reasons for building one. اهالی آن منطقه یک جاده ی جدید می خواهند. علاوه بر این، دلایل اقتصادی موجهی برای احداث آن وجود دارد.

قید also هم برای بیان دلیل یا نظر در جمله به کار می رود، اما نسبت به کلمه ی moreover خیلی رسمی نیست. این قید در ابتدای یک جمله زبان انگلیسی برای ربط دادن آن به جمله ی ماقبل به کار می رود:
You can stay at our house. Also, I can check the plane times for you.
شما می توانید خانه ما بمانید. من نیز ساعت های - پرواز - هواپیما را برایتان چک می کنم.

همچنین قید also ممکن است در وسط جمله بیاید:
I can also check the plane times for you.

قیدهای besides و that در زبان انگلیسی کلماتی غیر رسمی تر هستند.
June isn’t a good month to go there. Besides, I want to finish my exams first.
ماه ژوئن برای رفتن به آنجا مناسب نیست. به علاوه من می خواهم اول امتحاناتم را تمام کنم.

علاوه بر این، در زبان انگلیسی از کلمه ی and نیز برای بیان دلیل یا نظر در جمله ای واحد استفاده می کنند و چه بسا برای تأکید بیشتر، یکی از سه قید besides، also یا moreover را نیز پس از آن بیاورند:
You should switch to a healthier diet and moreover / also / besides that stop smoking.
شاید باید رژیم غذایی سالم تری را شروع کنید و علاوه بر آن / نیز / مضافاً اینکه سیگار را ترک کنید.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7