نکات کاربردی استفاده از Mr و Mrs در زبان انگلیسی

نکات کاربردی استفاده از Mr و Mrs در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/9/2 - 9959 بازدید
در زبان انگلیسی از کلمات Ms.، Miss، Mrs. و Mr. به عنوان پیشوند نام افراد و به معنای آقا یا خانم استفاده می شود. در استفاده از این کلمات توجه به نکات گرامر زبان انگلیسی ضروری است. این کلمات تنها در برخی حالات در زبان انگلیسی قابل استفاده هستند. در این پست به بررسی نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها می پردازیم.

کلمات Ms.، Miss، Mrs. و Mr. در زبان انگلیسی فقط قبل از نام کامل یا نام خانوادگی افراد به کار می روند:
Hello, Mr. Gray. The next candidate for the job is Mrs. Betty Schwarz.
سلام آقای گری. کاندیدای بعدی این شغل خانم بتی شوارز هستند.

جملات زیر نادرست اند:
Please Miss teacher.
Good morning Mr. Jerry.

در زبان انگلیسی وقتی با کسی مستقیماً صحبت می کنیم یا برای او نامه می نویسیم معمولاً نام کامل او را نمی آوریم؛ مثلاً نمی گوییم :
Hello, Mr. Alan Smith.
سلام آقای آلن اسمیت.
بلکه می گوییم:
Hello, Mr. Smith
سلام آقای اسمیت.

کلمات Mr. و Ms. و نظایر آن ها را در زبان انگلیسی معمولاً با نام افرادی که به خوبی می شناسیم یا افراد مشهوری هستند، نمی آوریم :
This is my friend Annie Walker.
ایشان دوتس من آنی واکر هستند.
The defeat of Adolf Hitler.
شکست آدولف هیتلر.

Clinton’s health care policy.
سیاست های مراقبت بهداشت کلینتون.

“The Wave” by Hokusai.
"موج" اثر هوکوسائی

نکته: بسیاری از خانم ها ترجیح می دهند که به جای Miss یا Mrs. با لقب Ms. خطاب شوند زیرا Ms. این ویژگی را دارد که به طور غیر ضروری ذهن را متوجه مسئله ی مجرد بودن یا متأهل بودن خانم ها نمی کند.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7