لغات مربوط به بیماری به زبان انگلیسی

لغات مربوط به بیماری به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/8/11 - 8918 بازدید
کلمات مختلفی در زبان انگلیسی وجود دارند که در زبان فارسی بیماری ترجمه می شوند، اما هریک از این کلمات در زبان انگلیسی به نوع خاصی از بیماری اطلاق می شوند. در استفاده از این واژه ها در مکالمه زبان انگلیسی (و سایر بخش ها) باید به نکات دستوری زبان انگلیسی توجه کنید. ما این نکات را به شما خواهیم آموخت.
Illness، disease، ailment و condition همه را می توان در فارسی به "بیماری" ترجمه کرد، اما معنا و کاربرد آن ها در زبان انگلیسی با هم تفاوت دارد.
Illness به حالت یا طول مدت بیماری اشاره می کند:
She died unexpectedly after a short illness.
پس از یک بیماری کوتاه مدت به طور غیر منتظره ای فوت کرد.
A chronic / rare / fatal illness
بیماری مزمن / کمیاب / مرگبار

در زبان انگلیسی برای بیان بیماری های روانی و یا ذهنی معمولاً از کلمه ی illness استفاده می شود. مثال:
mental illness

Disease به بیماری هایی گفته می شود که هر یک در پزشکی نامی دارد:
Measles is one of the common childhood diseases.
سرخک یکی از بیماری های شایع در دوران کودکی است.

Disease می تواند با نام بعضی از اندام های بدن نیز به کار رود:
a kidney disease: بیماری کلیه یا بیماری کلیوی
a heart disease: بیماری قلبی

Ailment به بیماری های رایج و معمولی گفته می شود که خطری به دنبال ندارند:
Common winter ailments such as colds, coughs and sore throats can usually be treated with home remedies.
بیماری های شایع در زمستان مانند سرماخوردگی، سینه درد و گلو درد را معمولاً می توان با درمان های خانگی مداوا کرد.

Condition در زبان انگلیسی به نوعی از بیماری اطلاق می شود که قسمتی از بدن را مبتلا می سازد و معمولاً حالت مزمن دارد:
Asthma can be a very frightening condition, especially in a child.
آسم گاهی می تواند بیماری خطرناکی باشد، مخصوصاً برای کودکان.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7