تفاوت under و underneath

تفاوت under و underneath

تاریخ نگارش: 1398/8/4 - 7800 بازدید
در این مقاله به بررسی تفاوت under و underneath در زبان انگلیسی می پردازیم.
واژه های under، underneath و beneath هر سه به معنی "زیر" یا "در زیر" می باشند، اما کاربرد آن ها با هم تفاوت دارد.
1. Under عادی ترین کلمه ای است که در این معنی به کار می رود:
I found it under the table.
من آن را زیر میز پیدا کردم .

I pushed the letter under the door.
نامه را زیر در انداختم.

The police all wear bullet-proof vests under their shirts.
افراد پلیس زیر پیراهن خود جلیقه های ضدگلوله می پوشند.

2. در بسیاری از موارد می توان برای تأکید، به جای under از underneath استفاده کرد:
I wonder what is underneath that cover.
نمی دانم زیر آن سرپوش چیست.

Many creatures make their nests underneath the earth.
بسیاری از جانواران لانه ی خود را در زیر زمین می سازند.

He keeps his money in a secret safe underneath the floorboards.
او پولش را در یک گاوصندوق مخفی، زیر تخته های کف پوش نگه می دارد.

البته در بعضی از مواقع underneath نمی تواند به جای under بیاید :

She is still under 18.
هنوز 18 سالش نشده است.
در جمله ی بالا نمی توان underneath را به جای under به کاربرد.

3. Beneath را می توان به جای under به کار برد اما این واژه کمی قدیمی است و بیشتر کاربرد ادبی دارد:
She found pleasure in sitting beneath the trees.
او از نشستن در زیر درختان احساس لذت داشت.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7