کلمات مهم و پر کاربرد مربوط به ورزش و بازی در زبان انگلیسی

کلمات مهم و پر کاربرد مربوط به ورزش و بازی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/7/27 - 6011 بازدید
کلمه ی sport کلمه ای عام است و به انواع بازی ها و فعالیت هایی که نیازمند کار جسمانی هستند اطلاق می شود. فوتبال، بسکتبال، کریکت و مانند آن مثال هایی برای کلمات sport یا games هستند.
There is tremendous enthusiasm in the states for the game of baseball.
در آمریکا برای بازی بیس بال شور و شوق فوق العاده ای به چشم می خورد.

کلمه ی games بیشتر به بازی هایی از نوع شطرنج و ورق اطلاق می شود که در مکانی سرپوشیده انجام می شوند و نیازمند مهارتهای ذهنی هستند.
عبارت a game of در مفهوم "بازی" یا "یک دوره بازی" عمدتاً برای ورزش هایس از نوع تنیس، اسکواش ، تخته نرد و مانند آن به کار می رود.
کلمه ی match برای مسابقات مهم تنیس ، فوتبال(soccer) و نظایر آن به کار می رود که برابر تماشاگران اجرا می شوند.
عبارت football game در انگلیسی آمریکایی ، به بازی فوتبال آمریکایی اشاره دارد.
کلمه ی race برای مسابقه ی "دو" به کار می رود که خود به منظور تعیین سریع ترین فرد برگزار می شود.
کلمات competitions و contests اشاره به رقابت هایی دارند که افراد به قصد پیروزی در آن ها شرکت می کنند :
He won a national singing contest.
او برنده ی یک مسابقه ی سراسری آوازخوانی شد.

The US has won the cup for the 16th time out of 19 contests.
آمریکا شانزده بار از 19 بار مسابقه، جام قهرمانی را برده است.

a photography competition
مسابقه ی عکاسی

کلمات tournament و championship به سلسله ای از رقابت ها اطلاق می شوند که درآن ها یک نفر به مقام قهرمانی دست می یابد :
the Wimbledon tennis tournament
دور مسابقات تنیس ویمبلدون

the European Football Championship
مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا
FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7