کلمات مهم و پر کاربرد مربوط به ورزش و بازی در زبان انگلیسی

کلمات مهم و پر کاربرد مربوط به ورزش و بازی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/7/27 - 8596 بازدید
کلمه ی sport کلمه ای عام است و به انواع بازی ها و فعالیت هایی که نیازمند کار جسمانی هستند اطلاق می شود. فوتبال، بسکتبال، کریکت و مانند آن مثال هایی برای کلمات sport یا games هستند.
There is tremendous enthusiasm in the states for the game of baseball.
در آمریکا برای بازی بیس بال شور و شوق فوق العاده ای به چشم می خورد.

کلمه ی games بیشتر به بازی هایی از نوع شطرنج و ورق اطلاق می شود که در مکانی سرپوشیده انجام می شوند و نیازمند مهارتهای ذهنی هستند.
عبارت a game of در مفهوم "بازی" یا "یک دوره بازی" عمدتاً برای ورزش هایس از نوع تنیس، اسکواش ، تخته نرد و مانند آن به کار می رود.
کلمه ی match برای مسابقات مهم تنیس ، فوتبال(soccer) و نظایر آن به کار می رود که برابر تماشاگران اجرا می شوند.
عبارت football game در انگلیسی آمریکایی ، به بازی فوتبال آمریکایی اشاره دارد.
کلمه ی race برای مسابقه ی "دو" به کار می رود که خود به منظور تعیین سریع ترین فرد برگزار می شود.
کلمات competitions و contests اشاره به رقابت هایی دارند که افراد به قصد پیروزی در آن ها شرکت می کنند :
He won a national singing contest.
او برنده ی یک مسابقه ی سراسری آوازخوانی شد.

The US has won the cup for the 16th time out of 19 contests.
آمریکا شانزده بار از 19 بار مسابقه، جام قهرمانی را برده است.

a photography competition
مسابقه ی عکاسی

کلمات tournament و championship به سلسله ای از رقابت ها اطلاق می شوند که درآن ها یک نفر به مقام قهرمانی دست می یابد :
the Wimbledon tennis tournament
دور مسابقات تنیس ویمبلدون

the European Football Championship
مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7