کاربرد recently در زبان انگلیسی

کاربرد recently در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/7/13 - 7793 بازدید
کاربرد recently در زبان انگلیسی محدود به نوع خاصی از جمله نیست. این کلمه که بیانگر وقوع یک رخداد در گذشته نزدیک است در انواع جملات زبان انگلیسی شامل جمله سوالی، منفی یا مثبت مورد استفاده قرار می گیرد. واژه های دیگری نیز در زبان انگلیسی برای ارائه این معنا مورد استفاده قرار می گیرند که در این مقاله به آن ها نیز اشاره خواهیم کرد.
Recently، not long age و lately در زبان انگلیسی همه بیانگر آن هستند که رویدادی در گذشته ی نزدیک رخ داده است و آن ها را می توان به "اخیراً ، این اواخر ، تازگی یا چندی پیش" ترجمه کرد، ولی کاربرد آن ها با هم تفاوت هایی دارد.

Recently کاربردی عام تر از همه دارد و در انواع جمله اعم از مثبت، منفی، سؤالی و با زمان های مختلف به کار می رود:
Until recently they were living in London.
تا این اواخر آن ها در لندن زندگی می کردند.

She hasn’t been feeling well recently.
این اواخر حالش خوب نبوده است.

Have you seen him recently?
به تازگی او را دیده ای؟

Not long ago فقط با جمله های مثبت زبان انگلیسی و با زمان های گذشته به کار می رود:
They moved house not long ago.
خانه ی خود را همین اواخر عوض کردند.

Not long ago we went to Amsterdam.
چندی پیش ما به آمستردام رفتیم.

Lately بیشتر با جمله های سؤالی و منفی زبان انگلیسی به کار می رود:
Have you talked to her lately?
اخیرا با او حرف زده ای؟

Dad’s health hasn’t been too good lately.
این اواخر حال بابا خیلی خوب نبوده است.

از آنجایی که recently کاربردی عام در زبان انگلیسی دارد، در تمام مواردی که not long ago به کار می روند، می توان recently را جانشین آن ها کرد.

کاربرد-recently-در-زبان-انگلیسی
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7