خطاب مودبانه در زبان انگلیسی

خطاب مودبانه در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/6/22 - 7116 بازدید
برای خطاب مودبانه در زبان انگلیسی (خانم یا آقا) از واژه های lady و gentleman استفاده می شود. هر کدام از این واژه ها در صورت های جمع و مفرد به شکل خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگیری جایگاه کلمات در جملات زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها با ما همراه باشید.
1. خطاب مؤدبانه: کلمات ladies و gentlemen در زبان انگلیسی به عنوان صورت های جمع madam و sir به کار می روند.
به عنوان مثال در آغاز سخنرانی از صورت جمع زیر استفاده می شود:
Ladies and gentlemen, I would like to thank…
در مغازه، رستوران و مانند آن از صورت مفرد:
Yes, sir / madam, will there be anything else?
و صورت جمع:
Good morning, ladies / gentlemen, can I help you?
استفاده می شود.

همچنین در نوشتن نامه رسمی به زبان انگلیسی برای صورت مفرد عبارت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
Dear sir / madam, Thank you for your …
و صورت جمع:
Dear sirs / madam, Thank you for your …

2. اشاره به افراد: در زبان انگلیسی برای اشاره مؤدبانه به افراد، به جای woman و man از lady و gentleman استفاده می کنیم.
در حضور شخص:
Mr. Smith, this lady / gentleman wishes to make a complaint.
I think this lady / gentleman was in front of me.
هنگام توصیف رفتار اشخاص در زبان انگلیسی:
He’s very gentlemaly.
She’s very lady like.
در اشاره به توالت های عمومی:
The Ladies (US: the ladies’ room).
The Gents (US: the ladies’ room).
Where’s the Ladies, please?
Where’s the Ladies, please?
FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7