خطاب مودبانه در زبان انگلیسی

خطاب مودبانه در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/6/22 - 8745 بازدید
برای خطاب مودبانه در زبان انگلیسی (خانم یا آقا) از واژه های lady و gentleman استفاده می شود. هر کدام از این واژه ها در صورت های جمع و مفرد به شکل خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگیری جایگاه کلمات در جملات زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها با ما همراه باشید.
1. خطاب مؤدبانه: کلمات ladies و gentlemen در زبان انگلیسی به عنوان صورت های جمع madam و sir به کار می روند.
به عنوان مثال در آغاز سخنرانی از صورت جمع زیر استفاده می شود:
Ladies and gentlemen, I would like to thank…
در مغازه، رستوران و مانند آن از صورت مفرد:
Yes, sir / madam, will there be anything else?
و صورت جمع:
Good morning, ladies / gentlemen, can I help you?
استفاده می شود.

همچنین در نوشتن نامه رسمی به زبان انگلیسی برای صورت مفرد عبارت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
Dear sir / madam, Thank you for your …
و صورت جمع:
Dear sirs / madam, Thank you for your …

2. اشاره به افراد: در زبان انگلیسی برای اشاره مؤدبانه به افراد، به جای woman و man از lady و gentleman استفاده می کنیم.
در حضور شخص:
Mr. Smith, this lady / gentleman wishes to make a complaint.
I think this lady / gentleman was in front of me.
هنگام توصیف رفتار اشخاص در زبان انگلیسی:
He’s very gentlemaly.
She’s very lady like.
در اشاره به توالت های عمومی:
The Ladies (US: the ladies’ room).
The Gents (US: the ladies’ room).
Where’s the Ladies, please?
Where’s the Ladies, please?
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7