تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی

تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/4/22 - 8469 بازدید
در این مقاله به بررسی تفاوت surly و certainly در زبان انگلیسی می پردازیم.
قید surely را معمولاً وقتی به کار می بریم که به چیزی عقیده داریم و اگر دیگران با ما موافق نباشند شگفت زده خواهیم شد:

Surely, they must realize that.
آن ها مطمئناً باید آن موضوع را متوجه شوند.
منظور از جمله ی بالا می تواند جمله ی زیر باشد:
I think they should realize that, and don’t you agree?
من فکر می کنم آن ها متوجه خواهند شد، موافقید؟

و منظوراز جمله ی:
They’ve gone home, surely.
مطمئناً رفته اند خانه .
می تواند جمله ی زیر باشد:
You seem to be still expecting to see them, but I’m sure they have gone.
آن طور که معلوم است شما هنوز انتظار دارید آن ها را ببینید، اما من مطمئنم که آن ها رفته اند.

جمله ای که قید surely در آن به کار رفته باشد، به خصوص اگر این قید در اوایل آن آمده باشد، معمولاً آهنگ جمله های سؤالی پیدا می کند حتی اگر کسی واقعاً به آن جواب ندهد. این چنین جمله ای ممکن است پرسشی نیز جهت تأیید به دنبال داشته باشد:
Surely, they know, don’t they?
آن ها حتماً می دانند، نه؟
قید certainly درانگلیسی گفتاری دارای بسامدی چهار برابر بسامد قید surely است و خود بیانگر آن است که شخص علی رغم عدم اعتقاد دیگران، به درستی چیزی سخت معتقد است:
He certainly doesn’t expect me to pay him immediately.
او مسلماً از من انتظار ندارد که پولش را همین الان بدهم.
منظور از جمله ی بالا می تواند جمله ی زیر باشد:
I know he doesn’t expect the money now.
می دانم او الان توقعی برای دریافت پول ندارد.

درست است اگر بگوییم:
She was amazed and I was certainly surprised too.
او شگفت زده شد و من نیز البته غافلگیر شدم.
اما درست نیست اگر بگوییم:
She was amazed and I was surely surprised too.
قید certainly اغلب بیانگر وجود نوعی تردید یا شرط نیز هست، حتی اگر کلمه ی but نیز در جمله نیامده باشد:
It’s certainly very beautiful (, but it’s too expensive).
مسلماً خیلی زیباست (، ولی خیلی گران است).
He’s a brilliant student, isn’t he?
او دانش آموز بسیار باهوشی است، این طور نیست؟
Well, he certainly works very hard.
چرا ، حتماً خیلی کار می کند.

جمله ی بالا نیز می تواند چنین ادامه ای نیز داشته باشد:
but I do not agree that he is brilliant.
اما من فکر نمی کنم او خیلی باهوش باشد.
کلمه ی definitely بیانگر آن است که شخص به چیزی آن قدر اعتقاد دارد که جای هیچ شک و شبهه ای برایش نیست:
He’s definitely the best player in the team.
بی تردید او بهترین بازیکن این تیم است.

کلمات of course، naturally و obviously همگی بیانگر آنند که شخص نه تنها فکر می کند که چیزی حقیقت دارد بلکه حقیقت بودن آن را تعجب انگیز هم نمی داند:
They broke down on the way so of course they were late.
در راه ماشینشان خراب شد و البته به همین علت هم دیر کردند.

Vacation in Switzerland would obviously be expensive.
پر واضح است که گذراندن تعطیلات در سوئیس گران خواهد بود.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7