افعال رایج سفر کردن در زبان انگلیسی

افعال رایج سفر کردن در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/4/1 - 9092 بازدید
در این مقاله به بیان کاربرد افعال رایج مربوط به سفر در زبان انگلیسی می پردازیم و نکات مهم گرامری در استفاده از آن را بیان می کنیم.
فعل drive را برای رانندگی اتومبیل، اتوبوس یا قطار به کار می بریم .
فعل ride را برای دوچرخه سواری یا اسب سواری به کار می بریم .
فعل sail را برای هدایت قایق یا کشتی (اعم از بادبانی یا موتوری) به کار می بریم.
از فعل fly برای هدایت هواپیما استفاده می کنیم.
فعل steer را هنگامی به کار می بریم که اتومبیل، دوچرخه یا کشتی را به جهت خاصی هدایت می کنیم.

عبارت ride in را برای سفر کردن با اتومبیل، اتوبوس یا قطار،
عبارت sail in را برای سفر با کشتی
و عبارت flying را برای سفر با هواپیما به کار می بریم.

هنگامی که از شیوه های حمل و نقل صحبت می کنیم:
یا از عبارت go by استفاده می کنیم:
Go by car / bus / train, etc.
یا از حرف اضافه ی by:
by: by car / bus / train, etc.

وقتی از سفر یا حمل و نقل با قایق، کشتی یا هواپیما سخن می گوییم عبارت go by را به کار می بریم:
Go by boat / ship / plane, etc.

اما هنگامی که صرفاً می خواهیم به هوای ، زمینی یا دریایی بودن سفر اشاره کنیم تنها از حرف اضافه ی by استفاده می کنیم:
دریایی / هوایی by air / sea
I always go to work by bus.
من همیشه با اتوبوس سرکار می روم.

You can get to Ireland by ship or by air.
هم با کشتی میتوان رفت ایرلند هم با هواپیما (=هوایی).

از عبارت travel on foot برای پیاده سفر کردن استفاده می کنیم.

Traveled
از فعل های لازم قاعدتاً صفت ساخته نمی شود، ولی در بعضی از موارد این قاعده نقض شده است، مانند:
A fallen leaf (=a leaf that has fallen)
advanced students (=students who have advanced to a high level)

Traveled هم از جمله ی این صفت ها است، ولی همیشه به صورت much-traveled یا well- traveled به کار می رود:
He is much-traveled man.
او مردی است که بسیار سفر کرده است. (=او مرد جهاندیده ای است.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7