شخصیت بخشی به اشیا بی جان

شخصیت بخشی به اشیا بی جان

تاریخ نگارش: 1398/1/24 - 10456 بازدید
در زبان انگلیسی برای بعضی از اشیای بی جان، شخصیت انسانی مذکر یا مونث قائل می‌شوند که به این کار شخصیت بخشی به اشیا بی جان می گویند. در این مقاله به طور کامل شخصیت بخشی به اشیا بی جان در زبان انگلیسی همراه با مثال را به شما خواهیم آموخت.
سخنگویان زبان انگلیسی برای بعضی از اشیای بی جان شخصیت انسانی مذکر یا مونث قائل می‌ شوند و برای آنها ضمیر he یا she به کار می‌ برند. این عمل را شخصیت بخشی به اشیا بی جان می‌ نامند.

شخصیت مذکر: به عوامل قدیمی، برجسته ،شگفت‌آور ،خشن و موثر طبیعت، شخصیت مذکر نسبت داده می‌ شود متداول ترین این عوامل به صورت زیر می باشند:
Wind بادها
Rivers رودخانه ها
Mountain کوه ها
The sun خورشید
Summer تابستان
The ocean اقیانوس
Storm طوفان
Thunder رعد و برق
Autumn پاییز
Winter زمستان

احساسات شدید: برای اسامی که دلالت بر احساسات تند و قوی دارند شخصیت مذکر در نظر گرفته می شود، نظیر اسامی زیر:
Love عشق
Fear ترس
Anger خشم
Despair یاس

حرکات شدید: برای اعمال تهورانگیز و اقدامات طاقت‌فرسا شخصیت مذکر قائل می‌ شوند، مانند:
Murder قتل
War جنگ

دیگر اسامی گوناگون که از این ویژگی برخوردار می گردند عبارتند از:
Time زمان- وقت
Death مرگ
Day روز
Grave قبرستان

شخصیت مونث: به آن دسته از اسامی که دلالت بر عوامل ظریف و برانگیزنده احساسات و عواطف انسانی دارند یا وفور و برکت را بیان می کنند ویژگی یا شخصیت مونث نسبت می‌ دهند.
مثلاً در انگلیسی ماه (moon) را مونث می‌ شناسند، گاهی هم اسامی که احساسات پست و منفور را بیان می دارند با ضمیر مونث بیان می شوند. در زیر مثال هایی برای موارد گوناگون مذکور می آوریم:

برانگیزنده عواطف انسانی:
Church کلیسا
Nature طبیعت
The earth دنیا
Countries کشورها
Universities دانشگاه‌ ها
Ships کشتی ها
Cities شهرها
Spring بهار

احساسات لطیف:
Hope امید، آرزو
Humility تحقیر
Justice عدالت
Mercy بخشش، رحمت
Charity بخشش
Modesty فروتنی

احساسات نامطلوب:
Jealousy حسادت
Revenge انتقام
Pride غرور
Adversity بدبختی، روز بد

نام های متفرقه دیگر عبارتند از:
Fame شهرت
Victory فتح
Philosophy فلسفه
Prosperity موفقیت، توفیق
Night شب
Liberty آزادی
Religion مذهب
Fortune بخت، شانس
Morning صبح
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7