قید زمان و زمان فعل در زبان انگلیسی

قید زمان و زمان فعل در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/9/29 - 9775 بازدید
در این آموزش معنی و موارد استفاده دو کلمه زمان و فرم فعل یا time and tense را به شما آموزش خواهیم داد.

قید زمان و زمان فعل :

پیش از شروع بحث پیرامون فعل، لازم می دانیم معنی و موارد استعمال دوكلمه زمان (time) و فرم فعل (tense) را به دقت بررسی كنیم.
Time در لغت به معنی زمان، وقت و مدت ذكر شده است. زمان به طور كلی به سه بخش عمده تقسیم می­شود:
1. زمان گذشته (Past Tense)
2. زمان حال (Present Tense)
3. زمان آینده (Future Tense)

تعریف این سه زمان (گذشته، حال و آینده) در تمام زبان ها یكی است. دیروز و امروز و فردا در تمام زمان ها یك معنی دارد و موارد استعمال آن هم برای همه یكسان است.
در زبان فارسی برای كلمه tense واژه مخصوصی وجود ندارد و آن را نیز زمان ترجمه می كنند، ولی معنی و موارد استعمال time و tense از چند نظر بسیار متفاوت است.
Tense عبارت از شكلی است كه فعل بخود می گیرد تا زمان وقوع حالت یا عملی را بیان كند.
Time بسته به به زمان های مختلف ممكن است به چندین tense تقسیم شود.
در زبان انگلیسی زمان حال (Present Tense) به چهار فرم فعل (tense) تقسیم می شود:
قید-زمان-و-زمان-فعل-در-زبان-انگلیسی
انواع فعل هایی كه در جدول بالا ذكر شده اند مربوط به زمان حال می باشند ولی هر كدام از tense (فرم) معینی برخوردارند.
چون در زبان فارسی برای tense لغت معادلی وجود ندارد ما مجبور هستیم هم time و هم tense را «زمان» ترجمه كنیم. اما برای رفع ابهام شكل انگلیسی آن را هم ذكر می كنیم. در زبان انگلیسی دو زمان ساده (Simple Tense) وجود دارد كه هر كدام شامل فقط یك كلمه است:
زمان حال ساده (Simple Present Tense)، مانند:
I have, you have, etc.
زمان گذشته ساده (Simple Past Tense)، نظیر:
I had, you had, etc.
اما زمان های دیگر عموماً مركب هستند و از بیش از یك كلمه تركیب یافته اند، مثل:
I am writing.
I have written.
I have been writing.
Tense نه تنها شكل های مختلف زمان یك فعل را نشان می دهد بلكه كامل بودن و یا كامل نبودن حالت و یا عمل انجام شده را نیز بیان می دارد. علاوه بر آن tense نشان می دهد كه حالت یا عمل مورد نظر در حال استمرار می باشد یا اینكه خاتمه پیدا كرده و به پایان رسیده است. لذا هر زمانی tense مخصوص به خود را دارد.

در زبان انگلیسی هر زمان (time) چهار گونه tense دارد كه به ترتیب عبارتند از :
  • گونه­ های ساده (simple)
  • استمراری (continuous)
  • كامل (perfect)
  • و كامل استمراری (perfect continuous)
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7