اسامی مرکب در زبان انگلیسی Compound Noun

اسامی مرکب در زبان انگلیسی Compound Noun

تاریخ نگارش: 1397/9/22 - 13264 بازدید
اسامی مرکب در زبان انگلیسی به شکل‌های مختلف ساخته می شوند و هر اسم مرکب حداقل از دو بخش تشکیل شده است. در واقع اسامی‌ مرکب در زبان انگلیسی اسم‌هایی هستند که از ترکیب ۲ یا چند کلمه برای تشکیل یک واحد معنایی دیگر حاصل شده‌اند. در این مقاله با اسم‌ مرکب در زبان انگلیسی و نحوه جمع بستن آنها آشنا خواهیم شد.
یکی از ویژگی های زبان انگلیسی این است که با ترکیب دو یا چند کلمه می توان اسم مرکب ساخت.
کلمات موجود در یک اسم مرکب ممکن است به گونه های زیر باشند:
1. دو اسم: مدیر مدرسه
Schoolmaster (noun + noun)

2. اسم و صفت: سفيد كاري‌ كردن‌، ماست‌ مالي‌ كردن‌
Whitewash (adjective + noun)

3. اسم و فعل: جیب بر
Pickpocket (verb + noun)

4.  قید و فعل: مسلط يا مشرف‌ بودن‌ بر، چشم‌ پوشي‌ كردن‌
Overlook (adverb + verb)

5. اسم مصدر و اسم: عصا
Walking stick (gerund + noun)

6. صفت و اسم: جیوه
Quicksilver (adjective + noun)

مهم ترین اسامی مرکب از دو اسم و یا از اسم و اسم مصدر تشکیل می شوند و واژه اول با تکیه قوی (primary stress) تلفظ می شود.
مسابقه بوکس: boxing match
دکان دار: shopkeeper
سنجاق سر: hairpin
ناهار خوری : dining room

طرز نوشتن کلمات مرکب تا اندازه‌ای اختیاری است، بعضی اوقات همانند یک کلمه متصل به هم متصل نوشته می‌شوند مانند:
توکا: Blackbird
خانم خانه دار: Housewife

 بعضی اوقات دو کلمه با خط فاصله به یکدیگر مربوط می شود مانند:
کار های مربوط به گاز: Gas-works 
ماشین آتشنشانی: Fire-engine
مار دریایی: Sea-serpent 

برخی اوقات هم مانند دو کلمه جدا از هم نوشته می‌شوند. مانند:
پست خانه: post office
قاشق چای خوری: tea spoon
قلم خودنویس: fountain pen

اسامی مرکبی که در اسم مصدر و اسم(gerund + noun)  ساخته می‌شوند با خط تیره به هم متصل می‌شوند. مانند:
قبال یا ترازو: weighing-machine
باشگاه دوچرخه سواری: cycling-club

در اسامی مرکب به طوری که ذکر شد همیشه اولین کلمه با تکیه قوی تلفظ می شود، ولی در عبارات دیگر که از صفت و اسم مجزا ساخته شده اند تکیه قوی روی آخرین کلمه قرار می گیرد، مثل:
دکتر زن: lady doctor
حلقه طلا: gold ring
پلیس لندن: London policemen
دیوار سنگی: stone wall

اگر عبارت اسمی بیشتر از دو کلمه باشد باز این قاعده بر آن حاکم است که آخرین کلمه با تکیه قوی خوانده می شود.
هیئت مسافربری لندن: London passenger transport board

نکته ۱: رعایت جایگاه تکیه در اسامی مرکب حائز اهمیت است زیرا برحسب اختلاف محل تکیه معنای آنها تغییر می‌کند، مثلاً در ترکیب Blackbird وقتی کلمه آخر با تکیه قوی تر تلفظ شود به معنی پرنده سیاه است و به هر پرنده ای که رنگ سیاه داشته باشد اطلاق می گردد. اما اگر Blackbird با تکیه قوی بر واژه اول تلفظ شود به معنای اسم نوع مخصوص است که آنرا “توکا” یا “ترقه” می نامند و لذا اسم مرکب است.
نکته ۲ :کلمه اول، خواه در اسامی مرکب خواه در عبارات دیگر، کلمه توصیفی qualifier نامیده می‌شود و با مقدم و موخر کردن آن معنی عبارت نیز عوض می‌شود در این مورد زوج های زیر را باهم مقایسه کنید:
مسابقه اسب دوانی: Race horse
اسب مسابقه: Horse race
باغ گل: Flower garden
گل باغ: Garden Flower

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7