ترکیب زمان حال کامل و گذشته استمراری

ترکیب زمان حال کامل و گذشته استمراری

تاریخ نگارش: 1397/6/30 - 9704 بازدید
در این مقاله درباره نحوه ترکیب کردن زمان حال کامل و گذشته استمراری صحبت می کنیم. ابتدا باید تعریفی از این دو زمان ارائه دهیم و سپس درباره کاربرد آن ها با هم صحبت کنیم.

حال کامل چیست؟
حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان عمل یا حالتی به کار می رود که در گذشته شروع شده و عمل یا اثر آن تا زمان حال یا آینده ادامه دارد. وقتی این زمان را به کار می بریم هم به گذشته و هم به زمان حال فکر می کنیم. به عبارت دیگر حال کامل، گذشته را به حال متصل می کند.

گذشته استمراری چیست؟
فعل این زمان با استفاده از مشتقات گذشته فعل كمكی to be يعني wasیو were و شكل ing دار فعل اصلی (verb + ing)  ساخته می شود.

ترکیب حال کامل و گذشته استمراری:
زمان حال کامل اغلب برای آغاز مکالمه، گزارش های روزانه و غیره استفاده می شود:
I‘ve lost my keys. have you seen them?من کلید خود را گم کردم. آیا آنها را دیده اید؟

چنانچه بعد از زمان حال کامل، فعل to be  با حرف اضافه to  بکار برده شود .معنی to visit می دهد:
Have you been to the tower? No, I haven’t.
آیا به برج رفته اید ؟ خیر نرفته ام .

I have been to the theater twice this month.
من این ماه دو مرتبه به تئاتر رفتم .

اگر بعد از زمان حال کاملT فعل to be با  حرف اضافه in بکار برده شود معنی to live  می دهد:
We have been in London for ten years.
ما ده سال در لندن زندگی می کنیم .

چنانچه ever به معنی در تمام عمر، در طول جریان زندگی استفاده شود، به حالت زمان حال کامل ارائه می شود:
Have you ever gone to the United States?
آیا شما در تمام عمرتان به کشور امریکا رفته اید ؟

عبارات زیر هرگز با زمان حال کامل به کار برده نمی شود همچنین هر عبارتی که دلالت بر زمان گذشته معلوم داشته باشد، با زمان حال کامل به کار برده نمی شود .
Last
Yesterday
at that time
then
ago
Christmas
in 1960
week
month

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7