کاربردهای متفاوت فعل get در زبان انگلیسی

کاربردهای متفاوت فعل get در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/5/20 - 11476 بازدید
فعل get یکی از پرکاربردترین افعال در محاوره انگلیسی است که به تنهایی و در ترکیب با افعال دیگر حالت های زیادی را ایجاد می کند. این فعل به تنهایی می تواند هفت معنی متفاوت داشته باشد.
 این هفت فعل عبارتند از:

۱٫ Arrive (رسیدن)
۲٫ Fetch (آوردن)
۳٫ Receive (گرفتن/دریافت کردن)
۴٫ Buy (خریدن)
۵٫ Understand (فهمیدن/متوجه شدن)
۶٫ Have (داشتن)
۷٫ Become (شدن)
این هفت فعل به دلیل اینکه کمی حالت رسمی دارند بیشتر در مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرند. در محاوره و مکالمه های روزمره معمولاً از get به جای این افعال استفاده می شود.

چند مثال:
Arrive (رسیدن)
What time did you get there?
ساعت چند رسیدی اونجا؟

My wife’ll kill me if I don’t get home soon.
اگه دیر برسم خونه، خانومم منو میکشه.

Fetch (آوردن)
Can you get me a glass of water?
میشه یه لیوان آب برام بیاری؟

I’m going to get her from school.
دارم میرم از مدرسه بیارمش.

Receive (گرفتن/دریافت کردن)
I got some cool presents for my birthday.
برای تولدم چندتا کادوی خیلی باحال گرفتم.

I usually get paid the last Wednesday of the month.
معمولاً چهارشنبه آخر هر ماه حقوق میگیرم.

Buy (خریدن)
I got this on sale for only four bucks.
اینو تو حراج فقط ۴ دلار خریدم.

Joe is going to get ticket for all of us.
قراره جو برای هممون بلیط بخره.

Understand (فهمیدن/متوجه شدن)
Do you get what I’m trying to get across?
متوجه میشی دارم چی بهت میگم؟

get across = حالی کردن/ فهموندن

Have (داشتن)
I got some good news for you.
یک خبر خوب برات دارم.

I only got five hours of sleep last night.
دیشب فقط پنج ساعت خوابیدم.

Become (شدن — > قبل از صفت)
The theater’s getting dark – I think the movie is starting.
سالن داره تاریک میشه. فکر کنم فیلم داره شروع میشه.

Is your back getting stiff?
کمرت گرفته (خشک شده)؟

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7