اعلام ساعت در زبان انگلیسی

اعلام ساعت در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/5/13 - 10050 بازدید
در این مقاله حالت های مختلف اعلام ساعت را بررسی و تمرین خواهیم کرد. فراموش نکنید که بهترین روش برای یادگیری و به خاطر سپردن جملات، تکرار مداوم آنهاست.
It’s nine o’clock.
ساعت ۹ است.

It is one-oh-five or It is five after one.
ساعت یک و ۵ دقیقه است.

It is three-fifteen or It is a quarter after three.
ساعت یک و ربع است.

It is six-thirty or It is half past six.
ساعت شش و نیم است.

It is two-forty or It is twenty to three.
ساعت دو و چهل دقیقه یا بیست دقیقه به سه است.

It is one forty-five or a quarter to two.
ساعت یک و چهل و پنج دقیقه یا یک ربع به دو است.

It is seven o’clock in the morning or 7:00 A.M.
ساعت ۷ صبح است.

It is twelve o’clock / 12:00 p.m. or It is noon.
ساعت ۱۲ ظهر است.

It is 4 o’clock in the afternoon or It is 4:00 p.m.
ساعت ۴ بعد از ظهر است.

It is 7 o’clock in the evening or 7:00 p.m.
ساعت ۷ عصر است.

It is 10 o’clock at night or 10:00 p.m.
ساعت ۱۰ شب است.

It is 12 o’clock at night /It is 12:00 a.m. or It is midnight.
ساعت ۱۲ شب است (نصف شب).
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7