جملات رایج پوشاک در زبان انگلیسی

جملات رایج پوشاک در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/5/5 - 5251 بازدید
در این مقاله چندین جمله پرکاربرد و رایج در مورد جزئیات پوشاک از جمله زیپ، دکمه، کراوات، دستکش، جیب، کفش، بوت، جوراب و زیور آلات را با هم مرور خواهیم کرد.

����������-��������-����������-����-��������-�������������� زیپت باز است.
Your fly (men)/zipper (men or women) is open.

����������-��������-����������-����-��������-��������������زیپت را ببند.
Close your zipper. (Am.)/ Do up your zip. (Br.)

����������-��������-����������-����-��������-��������������هنگامی گفته می شود که زیپ کسی باز باشد و نخواهیم در حضور دیگران به او تذکر بدهیم.
XYZ (= Examine your zipper.)

����������-��������-����������-����-��������-��������������اول زیپ را باز کن.
First open the zipper.

����������-��������-����������-����-��������-��������������این زیپ گیر کرده است.
This zipper is stuck.

����������-��������-����������-����-��������-��������������این جا دکمه ای خیلی تنگ است.
This buttonhole is too small/ tight.

����������-��������-����������-����-��������-��������������چرا دکمه های پیراهنت را نمی بندی؟
Why don’t you button (up) your shirt?

����������-��������-����������-����-��������-��������������نمی توانم دکمه یقه ام را ببندم.
I can’t button my collar.

����������-��������-����������-����-��������-��������������دکمه بالائیت را ببند/بازکن.
Do/ undo your top button.

����������-��������-����������-����-��������-��������������معمولا آن (دکمه) را نمی بندم.
I don’t usually button it.

����������-��������-����������-����-��������-��������������پیراهنت را بگذار تو پشت پیراهنت( از شلوارت) بیرون آمده است.
Tuck in your shirt. It’s out at the back.

����������-��������-����������-����-��������-��������������من معمولا کراوات/ پاپیون نمی زنم.
I don’t usually wear tie/ Bow tie.

����������-��������-����������-����-��������-��������������این دکمه سر دست ها با آن سنجاق کراوات جور هستند.
These cuff links match that tie pin.

����������-��������-����������-����-��������-��������������آن دستکش های چرمی مشکی را برای پدرت بخر.
Buy those black leather gloves for your father.

����������-��������-����������-����-��������-��������������دارم برای پسرم یک جفت دستکش می بافم.
(منظور دستکش خاصی است که جای انگشت شصت دارد و برای چهار انگشت دیگر فقط یک قسمت سر هم دارد که هر چهار انگشت با هم در آن قرار می گیرند)
I’m knitting pair of mittens for my son.

����������-��������-����������-����-��������-��������������چرا کیف پولت را در جیب عقب شلوارت می گذاری؟
Why do you keep your wallet in your back pant/ trouser pocket?

����������-��������-����������-����-��������-��������������همیشه پاسپورتتان را در جیب بغل کت/ کاپشن بگذارید.
Always keep your passport in your inside jacket pocket.

����������-��������-����������-����-��������-��������������توی جیب(پهلویی) کتت چیست؟ قلمبه است.
What’s in your side jacket pocket? It’s bulging.

����������-��������-����������-����-��������-��������������کیف پولم داخل کیف دستیم است.
My purse is in my handbag.

����������-��������-����������-����-��������-��������������من یک کیف بابند بلند(روی شانه) لازم دارم.(منظور کیفی است که بند بلندی دارد و از شانه آویخته می شود.)
I need a shoulder bag with a long (shoulder) strap.
FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7