تفاوت wish و hope در زبان انگلیسی

تفاوت wish و hope در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/2/26 - 10243 بازدید
اکثر کسانی که در حال آموزش زبان انگلیسی هستند در استفاده از دو کلمه ی wish و hope دچار اشتباه می شوند ، هر کدام از این کلمات به شکل خاصی در جمله بکار می روند که در این مطلب آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

تفاوت hope با wish در چيست؟
برای wish میگوییم wish sb sth :

I wish you luck.
خوشبختي برات آرزو ميكنم.

I wish you every success.
موفقيت بيش از پيش برات آرزو ميكنم.

I wish you a happy birthday.
برات تولد خوشي آرزو ميكنم.

اما توجه داشته باشيد كه نمی‌توانیم بگوییم wish that sth happens:
در این موقعیت از hope استفاده می کنیم.

I hope you get this letter before you go away
اميدوارم قبل از اينكه بري اين نامه رو دريافت كني.

و حالا wish و hope را مقایسه کنید:
I wish you a pleasant stay here
آرزو ميكنم اينجا اقامت دلچسبي داشته باشي

I hope you have a pleasant stay here
اميدوارم كه اينجا اقامت دلچسبي داشته باشي

نكته:وقتی ما بخواهیم به خاطر نداشته‌هایمان یا خواسته هایمان حسرت بخوریم از wish استفاده می کنیم. در این صورت بعد از wish حالت گذشته ی افعال رو استفاده می کنیم.
به اين صورت:
I wish past

I wish I knew what to do about the problem.
كاش ميدونستم در مورد اين مسئله چه كار كنم.

I wish I had a new car.
كاش يه ماشين جديد داشتم.

اگر کاری رو در گذشته انجام دادید و حالا از انجام اون پشیمونید از فرمول wish had استفاده می کنید:
I wish I had known about the party.
كاش در مورد مهماني ميدونستم.

It was stupid thing to say. I wish I hadn’t said it.
گفتن اون چيز احمقانه بود؛ كاش نميگفتمش

برای مواردی که قادر به انجام کاری نیستیم و از این بابت ناراحت هستیم از فرمول wish could استفاده می کنیم.
I’m sorry I have to go. I wish I could stay longer.
متاسفم بايد بروم؛ كاش ميتونستم بيشتر بمانم.

I’ve meet that man before. I wish I could remember his name.
من اون آقا رو قبلا ديده ام؛ كاش اسمش رو يادم بياد

بعد از wish همیشه حالت گذشته ی فعل به کار میرود. برای it, he, she, I بعد از wish از were استفاده می کنیم نه was!
I wish she were my sister.
كاش او خواهرم بود

I wish I were a bird.
كاش من يك پرنده بودم

I wish I were never born.
كاش هرگز زاييده نميشدم

I wish I weren’t married.
اي كاش متاهل نبودم

البته در صحبت کردن استفاده از was بعد از I بلامانع است اما در نوشتار نه !!
I wish I was bird.
كاش من يك پرنده بودم.

I wish I were never born.
كاش هرگز زاييده نميشدم.

I wish I was never born.
كاش هرگز زاييده نميشدم

I wish I wasn’t married.
اي كاش متاهل نبودم.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7